Skip to main content

Notícies d'actualitat

Informació, documents i resum de la reunió de Mesa Negociadora per al dia 25 de gener

Posted in

Informació i documents per a la proxima reunió de Mesa Negociadora amb el següent ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior ( s’adjunta com doc 1).

2.-Anàlisi, discussió i informe, sobre la proposta de Calendari Acadèmic curs 2018/19 ( doc 2).

Informació i documents per la proposta d'Acord del 100% de la carrera professional

 

A fi d'agilitzar el procés de gestió i abonament,

UGT UJI ha demanat al VEPAS obrir les negociacions el més ràpidament possible per tal de plasmar la implantació de l'Acord de carrera professional per la implantació del 100% del complement de carrera professional al personal de l'UJI a què es refereix la disposició addicional vint-i-sis de la Llei 22/2017, amb efectes econòmics d'1 de gener de 2018.

Calendari laboral 2018 (aprovat per Consell de Govern de 14 de desembre de 2017)

Calendari laboral 2018 (aprovat per Consell de Govern de 14 de desembre de 2017)

Archivo adjunto: 

Informació, documents i resum de la reunió de Mesa Negociadora per al dia 12 de desembre

Posted in

Informació i documents per a la proxima reunió de Mesa Negociadora per al dia 12 de desembre amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior ( s’adjunta com doc 1).

2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de places d'ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI (s’adjunta com doc 2).

3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Calendari laboral del PAS 2018( s’adjunta com doc 3)

Informació i documents per a la reunió de Mesa Negociadora convocada el dia 24 de novembre de 2017

Posted in

Us adjuntem la documentació corresponent a la Mesa Negociadora convocada per al dia 24 de novembre amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior ( s’adjunta com doc 1).

2.- Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PAS 2016 (s’adjunta com doc 2).