Skip to main content

Notícies d'actualitat

Esborrany de convocatòria d'una borsa de treball de l'Escala de Gestió

Posted in

Esborrany de Resolució de xxx de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen proves per a la selecció, pel sistema abreujat, d’una borsa de treball de l’Escala de Gestió adscrita a la Oficina de Projectes Europeus i Internacionals de la Universitat Jaume I.

Archivo adjunto: 

Esborrany convocatòria provisió temporal de plaça de Tècnic/a d'Innovació Tecnològica

Posted in

Esborrany de resolució de xxxx d’octubre de 2017 del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió temporal del lloc de treball nº 10437 “Tècnic/a d'Innovació Tecnològica” de l’Escala Técnica Superior de Informática, sector administració especial.

Informació i documents de la Mesa Negociadora convocada el dia 23 d'octubre de 2017

Posted in

Us adjuntem la documentació corresponent a la Mesa Negociadora convocada per al dia 23 d'octubre amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior ( s’adjunta com doc 1).

2.- Informe del President.

Esborrany procés selectiu per a la provisió temporal del lloc de treball Analista

Posted in

Esborrany de la: Resolució de xxxx de setembre de 2017 del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió temporal del lloc de treball nº 10.480 “Analista”, sector administració especial.

Archivo adjunto: 

Escrit en què demanem s'aplique la normativa per a la provisió de llocs de treball amb caràcter temporal

Posted in

Escrit adreçat al rector en què fem saber el nostre rebuig a l'actual política que s'està aplicant en les substitucions de les baixes temporals o de les comissions de servei.

Archivo adjunto: