Skip to main content

Notícies d'actualitat

Taules Retributives Funcionaris 2018 (1-1-2018)

 BOE de què s'extrauen les taules retributives. Apartat VI

Taules retributives funcionaris 2018 (01-01-2018)

Esborrany d' ampliació de borsa de l'escala tècnica d'administració del grup A1

Esborrany de Resolució de 16 de juliol de 2018, de la Gerènciade la UniversitatJaume I, per la qual esconvoquen provesper l’ampliació de la borsa actual del Grup A, subgrup 1, del sector d’Administació General de la Universitat Jaume I.

Archivo adjunto: 

AMB ELS PRESSUPOSTOS, NO HI HA EXCUSES

AMB ELS PRESSUPOSTOS, JA NO HI HA EXCUSES!

El dijous 28 de juny es van aprovar en el Congrés els PGE 2018. Una vegada publicats en el BOE, esta plenament vigent,

 l'ACORD 2018-2020 PER A LA MILLORA De l'OCUPACIÓ PÚBLICA I DE LES CONDICIONS DE TREBALL. 

Convocatòria, documents i resum de la reunió de Mesa Negociadora (21-06-2018)

Posted in

Informació i documents per a la proxima reunió de Mesa Negociadora amb el següent ordre del dia

1r.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la RLT del PAS (s’adjunta com doc 1)

Informació convocatòria de reunió de Mesa 23-05-2018

Posted in

Informació convocatòria Mesa Negociadora

Ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior ( S’adjunta com doc1).