Skip to main content

Notícies d'actualitat

Informació convocatòria de reunió de Mesa 23-05-2018

Posted in

Informació convocatòria Mesa Negociadora

Ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior ( S’adjunta com doc1).

Convocatòria, documents i resum de Mesa Negociadora (09-05-2018)

Posted in

Informació i documents per a la proxima reunió de Mesa Negociadora amb el següent ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior ( s’adjunta com doc 1).

2.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de l’article 9.1 del calendari laboral per 2018. Punt proposat per UGT. (s’adjunta com doc 2)

Convocatòria, documents i resum de Mesa Negociadora (18-04-2018)

Posted in

Informació i documents per a la proxima reunió de Mesa Negociadora amb el següent ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior ( s’adjunta com doc 1).

2.-Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitàries i de contractat doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI ( s’adjunta com doc 2).

3.-Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PAS.

FeSP UGT Informa de la reunió mantinguda aquest matí en el MINECO sobre l'Estatut del Personal Investigador en Formació

Posted in

FeSP UGT INFORMA de la reunió mantinguda aquest matí en el MINECO sobre l'Estatut del Personal Investigador en Formació

Archivo adjunto: 

Escrit en el qual sol·licitem la convocatòria urgent de Mesa Negociadora

Posted in

Sol·licitud de convocatòria de Mesa Negociadora per treballar entre altres els següents temes:

  • Aspectes contenguts en el segon Acord 2018-2020 per a la millora d'ocupació i de condicions de treball 
  • Adopció de mesures per a la recuperació de la jomada de treball de 35 hores
  • Informacións últims esborrany de convocatòries. etc