Skip to main content

Notícies d'actualitat

 • Informació, documents i resum de Mesa Negociadora extraordinària

  Posted in

  Us adjuntem la documentació corresponent a la Mesa Negociadora que tindrá lloc el divendres 19 de maig de 2017 amb el següent ordre del dia:

  1.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2017.

  2.- Proposta de modificació de la RLT del PAS ( doc adjunt)

 • Escrit sol·licitant l'abonament de la carrera professional al personal interí

  Posted in

  Escrit que hem adreçat al Rector sol.licitant que s'enquadre al PAS temporal que complisca  els requisits d'antiguitat i que en el seu moment se l'abone el complement de carrera professional.

  Archivo adjunto: 
 • Informació i documents de la Mesa Negociadora convocada el dia 11 de maig de 2017

  Posted in