Skip to main content

Notícies d'actualitat

Convocatòria, documents i resum de reunió de Mesa Negociadora (20-09-2018)

Posted in

Informació i documentació de la pròxima convocatòria de Mesa Negociadora

Ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior (s’adjunta com doc 1)

2n.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la RLT del PDI (s’adjunta com doc 2).

3r.- Anàlisi, discussió i informe  de la proposta de barems específics  per als concursos de professorat ajudants doctors

Taules Retributives Funcionaris 2018 (1-1-2018)

 BOE de què s'extrauen les taules retributives. Apartat VI

Taules retributives funcionaris 2018 (01-01-2018)

Esborrany d' ampliació de borsa de l'escala tècnica d'administració del grup A1

Esborrany de Resolució de 16 de juliol de 2018, de la Gerènciade la UniversitatJaume I, per la qual esconvoquen provesper l’ampliació de la borsa actual del Grup A, subgrup 1, del sector d’Administació General de la Universitat Jaume I.

Archivo adjunto: 

AMB ELS PRESSUPOSTOS, NO HI HA EXCUSES

AMB ELS PRESSUPOSTOS, JA NO HI HA EXCUSES!

El dijous 28 de juny es van aprovar en el Congrés els PGE 2018. Una vegada publicats en el BOE, esta plenament vigent,

 l'ACORD 2018-2020 PER A LA MILLORA De l'OCUPACIÓ PÚBLICA I DE LES CONDICIONS DE TREBALL. 

Convocatòria, documents i resum de la reunió de Mesa Negociadora (21-06-2018)

Posted in

Informació i documents per a la proxima reunió de Mesa Negociadora amb el següent ordre del dia

1r.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la RLT del PAS (s’adjunta com doc 1)